EsP (Values Education)

EsP (Values Education)

Mga Halimbawa ng Saloobin at Damdamin, at ang Kinalaman nila sa Pag-uugali ng Tao

Napakahalagang maunawaan na ang mga kaisipan o saloobin, damdamin o emosyon, at pag-uugali ay mga magkakaugnay na konsepto. 
 
Sa maraming pagkakataon, makatutulong ang pagsubaybay sa mga konseptong ito lalo na sa mga nasa uring negatibo.
 
Sa intensiyonal na pagsubaybay at pagsusuri sa mga ito, nagkakaroon tayo ng mas maraming impormasyon sa kung anong mga kaisipan at pag-uugali ang may kaugnayan sa ating damdamin o emosyon.
 

Ang Aking Pagkaunawa sa Aking Iniisip, Nadarama, at Ikinikilos: Halimbawang Aktibidad

Layon ng gawain o aktibidad na ito na matiyak na ang mga nagbibinata at nagdadalaga ay mayroong kaalaman tungkol sa kung ano ang pagkakaiba ng kanilang iniisip, nadarama at kinikilos.
 
Matututunan din nila rito ang ang kaugnayan ng iniisip, nadarama at kinikilos ng isang tao.

Ano ang Cognitive Behavior Therapy?

Ang koneksiyon ng iniisip, nadarama, at kinikilos ng isang tao ay ipinaliwanag ng Amerikanong psychiatrist na si Dr. Aaron T. Beck.
 

Ang Pagtaya sa Sariling Iniisip, Nadarama, at Kinikilos

 
Mahalaga sa isang tao, lalo na ng mga nagbibinata at nagdadalaga, na magkaroon ng pagsusuri sa mga kaisipan, damdamin, at pag-uugali.
 
Kung ikaw ay isang adolescent, may mga mabilis na pagbabago at pagpapalit sa iyong mood, emosyon, at pag-uugali. Kaya naman dapat na lagi mo itong mino-monitor.
 

Mga Pagbabago sa Panahon ng Adolescence: Mga Aspeto ng Pag-unlad sa Buong Katauhan

Ang pag-unlad at pagbabago sa larangang pisyolohikal, kognitibo, sikolohikal, ispiritwal, at panlipunan na nararanasan ng isang tao, lalo na sa pagbibinata o pagdadalaga, ay magkakaugnay.
 
Ang mga ito ay pangkaraniwang nagaganap nang mabilis sa mga tao na nasa antas ng pag-unlad na adolescence. Bilang tinedyer, mahalagang maunawaan mo ito upang iyo ring maintindihan ang iyong mga iniisip, nadarama, at kinikilos bilang isang tinedyer.
 
Narito ang mga aspeto ng pag-unlad o pagbabago sa katauhan:

Adolescence in Tagalog: Kahulugan (meaning and definition), Pagbabago (changes) at Syndrome

Ang terminong English na adolescence sa Tagalog (adolescence in Tagalog) ay karaniwang isinasalin bilang pagbibinata at pagdadalaga.
 
May iba't ibang mga hamon at pagbabagong kaakibat ang pagbibinata at pagdadalaga (adolescence). Kaya naman ito ay madalas na itinuturing na isang "mahirap" na yugto sa buhay ng isang indibidwal.
 

Pagbabahagi ng natatanging katangian, pag-uugali, at mga karanasan

Ang lekturang ito ay tumutugon sa Kasanayang Pampagkatuto na: Naibabahagi ang kanilang natatanging katangian, pag-uugali, at mga karanasan.
 
Para sa English discussion sa paksang ito, basahin ang: Share His/Her Unique Characteristics, Habits, and Experiences (Why and How)

Ang Katangian, Pag-uugali, at mga Karanasan

Developing Will and Moral Courage: 5 Tips

Developing Will and Moral Courage: 5 Tips

 
The following are some tips or suggestions on how to develop will and moral courage (Mañebog, 2013):
 
1. Develop and practice self-discipline.

A Moral Recovery Program: Building a People--Building a Nation by Patricia Licuanan

A Moral Recovery Program: Building a People--Building a Nation by Patricia Licuanan
 
 

Help the Super Typhoon Victims: eBooks for a Good Cause

IN THE SPIRIT of compassion and sympathy, 50% of the proceeds of these eBooks' sales will be donated to the Super Typhoon Haiyan ('YOLANDA') VICTIMS.
          SUPPORT OurHappySchol.com's LITTLE WAY of giving SUPPORT to the FILIPINOS badly affected by the TRAGEDY.
          Click the title or the corresponding book cover image to know how to get a copy of them online.
 
Language: English. Category: Philosophy/Ethics/Sociology

The lectures do not only present in non-technical manner the ethical theories of the leading philosophers from Socrates to John Stuart Mill but also critically evaluate them. A handbook/textbook, it also aims to help the readers develop a conscious ethical sense and become critical in choosing a moral system to live by. Written in partnership with OurHappySchool.com, the book is very educational.
 

Pages

Subscribe to RSS - EsP (Values Education)

Sponsored Links