EsP (Values Education)

EsP (Values Education)

Mga Pagbabago sa Panahon ng Adolescence: Mga Aspeto ng Pag-unlad sa Buong Katauhan

Ang pag-unlad at pagbabago sa larangang pisyolohikal, kognitibo, sikolohikal, ispiritwal, at panlipunan na nararanasan ng isang tao, lalo na sa pagbibinata o pagdadalaga, ay magkakaugnay.
 
Ang mga ito ay pangkaraniwang nagaganap nang mabilis sa mga tao na nasa antas ng pag-unlad na adolescence. Bilang tinedyer, mahalagang maunawaan mo ito upang iyo ring maintindihan ang iyong mga iniisip, nadarama, at kinikilos bilang isang tinedyer.
 
Narito ang mga aspeto ng pag-unlad o pagbabago sa katauhan:

Adolescence in Tagalog: Kahulugan (meaning and definition), Pagbabago (changes) at Syndrome

Ang terminong English na adolescence sa Tagalog (adolescence in Tagalog) ay karaniwang isinasalin bilang pagbibinata at pagdadalaga.
 
May iba't ibang mga hamon at pagbabagong kaakibat ang pagbibinata at pagdadalaga (adolescence). Kaya naman ito ay madalas na itinuturing na isang "mahirap" na yugto sa buhay ng isang indibidwal.
 

Pagbabahagi ng natatanging katangian, pag-uugali, at mga karanasan

Ang lekturang ito ay tumutugon sa Kasanayang Pampagkatuto na: Naibabahagi ang kanilang natatanging katangian, pag-uugali, at mga karanasan.

Ang Katangian, Pag-uugali, at mga Karanasan

Ang katangian (characteristic) ay tumutukoy sa kalidad (feature or quality) na taglay ng isang tao (o ng lugar o bagay) na nagsisilbing ikakikilala nito.
 

Developing Will and Moral Courage: 5 Tips

Developing Will and Moral Courage: 5 Tips

 
The following are some tips or suggestions on how to develop will and moral courage (Mañebog, 2013):
 
1. Develop and practice self-discipline.

A Moral Recovery Program: Building a People--Building a Nation by Patricia Licuanan

A Moral Recovery Program: Building a People--Building a Nation by Patricia Licuanan
 
 

Help the Super Typhoon Victims: eBooks for a Good Cause

IN THE SPIRIT of compassion and sympathy, 50% of the proceeds of these eBooks' sales will be donated to the Super Typhoon Haiyan ('YOLANDA') VICTIMS.
          SUPPORT OurHappySchol.com's LITTLE WAY of giving SUPPORT to the FILIPINOS badly affected by the TRAGEDY.
          Click the title or the corresponding book cover image to know how to get a copy of them online.
 
Language: English. Category: Philosophy/Ethics/Sociology

The lectures do not only present in non-technical manner the ethical theories of the leading philosophers from Socrates to John Stuart Mill but also critically evaluate them. A handbook/textbook, it also aims to help the readers develop a conscious ethical sense and become critical in choosing a moral system to live by. Written in partnership with OurHappySchool.com, the book is very educational.
 

Pages

Subscribe to RSS - EsP (Values Education)

Sponsored Links