AP (Social Studies)

AP (Social Studies)

10 Essential Strategies of an Effective Teacher

 
TEACHING IS ONE of the professions that can bring about something great if right ideas and beliefs are implemented in the classroom. In many cases, the true purpose of teaching is not actually to teach students how to memorize facts, or how to know all the correct answers. Instead, it is to lead students to understand and apply the concepts being presented.

10 Modern Ways to Express Filipino Nationalism

 
Nationalism is a devotion of love for one’s country. A country’s identity is seen through its culture, traditions, religions, beliefs, and even the unity or togetherness of the people in it.
 
The following are 10 modern ways to express Filipino nationalism:

Ang Halaga ng Pamahalaan at Mabuting Pamumuno

Ang mabuting pamumuno ay pamumuno na may katatagan, kapayapaan, kaayusan sa pangangasiwa sa mga pondo at patakaran, at walang katiwalian.

Mga Katangian ng Mabuting Pamumuno at Pamahalaan

Upang magkaroon ng mabuting pamumuno, may mga katangiang dapat taglay ang isang pinuno tulad ng mga sumusunod:
 
-Matalino at mahusay ang pamumuno
 
-Mapagpakumbaba
 
-Matapat
 
-Marunong makiisa at makisalamuha sa mga nasasakupan
 

Ang Mga Bumubuo ng Komunidad

Ang komunidad ay binubuo ng mga taong naninirahan rito, naghahanapbuhay at nagbibigay ng serbisyo. Gayundin, ang mga institusyon at iba pang istrukturang panlipunan ay mga bahagi rin ng isang komunidad.

Mga Taong Naninirahan sa Komunidad

Ang isang komunidad ay hindi ituturing na komunidad kung wala ang mga taong nakatira rito. Pangunahing mga kasapi ng isang komunidad ang mga indibidwal , mga pamilya at mga mag-anak. Sila ang sinasabing puso ng komunidad.
 

Ang Kahalagahan ng Komunidad (At ang Community Pantry)

Bakit mahalaga sa buhay ng isang tao ang kaniyang komunidad?
Ang salitang mahalaga ay mula sa salitang ugat na halaga. Ang isang tao, bagay at iba pa ay masasabing mahalaga kung ito ay may silbi o saysay.
 
Ang komunidad ay may ginagampanang mahalaga sa buhay ng mga tao. Natutugunan ng komunidad ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao na mga kasapi nito.
 
Ang komunidad ay mahalaga sa bawat tao.
 

Ang Kahulugan ng Komunidad, Mga Uri, at Mga Halimbawa

Ang komunidad ay isang lugar kung saan naninirahan ang mga grupo o pangkat ng tao. Ang ilang halimbawa ng komunidad ay matatagpuan sa kapatagan, bundok, baybayin, at kabukiran.
Ang komunidad ay may dalawang uri, komunidad na rural at komunidad na urban.

Komunidad na Urban

Mga Epekto Ng Pang-Aabuso Sa Buhay Ng Tao Sa Pamayanan At Bansa

© Marissa G. Eugenio

Anu-ano nga ba ang mga halimbawa ng masamang epekto ng pang-aabuso? Narito ang ilang kasagutan:

1. Ang mga inaabuso ay malimit na masaktan nang pisikal at magkaroon ng mga pasa. Ngunit mas malala sa pisikal na sugat ay ang emosyonal na pinsala sa kanila na kikimkimin nila nang matagal at may masamang epekto sa kanila.

Kalamidad sa Pilipinas: Kahulugan, Mga Halimbawa, at Mga Epekto

Kalamidad sa Pilipinas: Kahulugan, Mga Halimbawa, at Mga Epekto
 
Sa komunidad sa mga lalawigan at rehiyon sa Pilipinas ay may nararanasang uri ng panahon. Ito ay maaaring maaraw, maulan, maulap, mahangin at mabagyo.
 
Ang klima o pangmahabang panahong nararanasan sa Pilipinas ay Tag-ulan at Tag-init.
 

Ferdinand Marcos: Did He Deserve to be in the Heroes’ Cemetery?

Ferdinand Marcos: Did He Deserve to be in the Heroes’ Cemetery?

FERDINAND EMMANUEL EDRALIN MARCOS, SR. (September 11, 1917 – September 28, 1989) was a Filipino leader and President of the Philippines from 1965 to 1986. He was a lawyer, member of the Philippine House of Representatives (1949–1959) and a member of the Philippine Senate (1959–1965). He was the Senate President from 1963–1965.

Ferdinand Marcos: Did He Deserve to be in the Heroes’ Cemetery?

Ferdinand Marcos: Did He Deserve to be in the Heroes’ Cemetery?

FERDINAND EMMANUEL EDRALIN MARCOS, SR. (September 11, 1917 – September 28, 1989) was a Filipino leader and President of the Philippines from 1965 to 1986. He was a lawyer, member of the Philippine House of Representatives (1949–1959) and a member of the Philippine Senate (1959–1965). He was the Senate President from 1963–1965.

Pages

Subscribe to RSS - AP (Social Studies)

Sponsored Links