AP (Social Studies)

AP (Social Studies)

10 Essential Strategies of an Effective Teacher

 
TEACHING IS ONE of the professions that can bring about something great if right ideas and beliefs are implemented in the classroom. In many cases, the true purpose of teaching is not actually to teach students how to memorize facts, or how to know all the correct answers. Instead, it is to lead students to understand and apply the concepts being presented.

10 Modern Ways to Express Filipino Nationalism

 
Nationalism is a devotion of love for one’s country. A country’s identity is seen through its culture, traditions, religions, beliefs, and even the unity or togetherness of the people in it.
 
The following are 10 modern ways to express Filipino nationalism:

Ang Mga Tungkulin ng mga Mamamayang Pilipino

Ang Mga Tungkulin ng mga Mamamayang Pilipino

Ang bawat mamamayan ay may mga karapatan at mga tungkulin. 

Ang tungkulin ay tumutukoy sa moral o legal na obligasyon o responsibilidad. Kalakip dito ang mga gawain o aksyon na kailangang gawin ng isang tao. 

Panuorin: Pagkilala sa Pagkabukod tangi ng Lahing Pilipino

Ang Pagkamamamayan, Pagkamamamayang Pilipino, at Dalawahang Pagkamamamayan

Ang Pagkamamamayan, Pagkamamamayang Pilipino, at Dalawahang Pagkamamamayan

Talakayin natin ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan.

Ang pagkamamamayan ay ang posisyon o katayuan ng pagiging mamamayan ng isang partikular na bansa.

Ang isang mamamayan ay isang nakikilahok na miyembro ng isang politikal na komunidad (political community). Nakukuha ang pagkamamamayan sa pamamagitan ng pagtugon sa mga legal requirement ng isang pambansa, pang-estado, o panlokal na pamahalaan.

Ang Mga Taong Nag-aambag sa Kapakanan at Kaunlaran ng Komunidad at ang Mga NGO

Ang Mga Taong Nag-aambag sa Kapakanan at Kaunlaran ng Komunidad at ang Mga NGO
 

Alam natin na mahalaga ang mabuting pamumuno sa pagtugon ng pangangailangan ng mga tao sa komunidad. Sa lekturang ito, pag-aaralan naman natin kung sino ang mga taong nag-aambag sa kapakanan at kaunlaran ng komunidad na katulong ng pamahalaan.

Ang Mga Proyekto o Gawain ng Pamahalaan sa Kabutihan ng Lahat o Nakararami

Ang Mga Proyekto o Gawain ng Pamahalaan sa Kabutihan ng Lahat o Nakararami

Pag-aralan naman natin ang mga proyekto na nagpapaunlad sa natatanging pagkakilanlan ng komunidad. Ang karamihan sa mga ito ay mga proyekto at iba pang gawain ng pamahalaan sa kabutihan ng lahat o nakararami.

Importante ba ang mga proyektong nagsusulong ng natatanging pagkakilanlan ng Komunidad? Anu-ano ang halimbawa nito? Mahalaga ba ang paglahok dito?

Mga Patakarang Pang-ekonomiya sa Bansa: Noon at Ngayon

Mga Patakarang Pang-ekonomiya sa Bansa: Noon at Ngayon

Ano nga ba ang “ekonomiya”? Ano ang tinatawag na patakarang pang-ekonomiya? Anu-ano ang mga patakarang pang-ekonomiya sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila?

Ano ang Ekonomiya?

Ang ekonomiya ay tumutukoy sa magkakaugnay na mga Gawain o aktibidad sa produksyon at pagkonsumo na tumutulong sa pagtukoy kung paano inilalaan at ipinamamahagi ang mga kakaunting mapagkukunan (scarce resources).

Pamahalaang Sentral at Lokal sa Pilipinas: Noon at Ngayon

Pamahalaang Sentral at Lokal sa Pilipinas: Noon at Ngayon

Pag-aralan natin ang kaibahan ng Pamahalaang Sentral at Pamahalaang Lokal at ang patakarang pampolitika sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. (Kaugnay: Ang Pamahalaan at ang Pamumuno sa Komunidad)

Mga Karapatang Pantao at Karapatang Sibil

Mga Karapatang Pantao at Karapatang Sibil

Tungkulin ng pamahalaan na itaguyod ang karapatan ng bawat mamamayan.

Ano ba ang ibig sabihin ng karapatan?

Ang karapatan ay mga bagay na nararapat makuha o maranasan ng isang tao, anuman ang kaniyang pinagmulan at pinaniniwalaan. Ang mga karapatang pantao at karapatang sibil ay makatutulong sa kaniya na makapamuhay nang masaya at payapa sa kaniyang komunidad.

Mga Paglilingkod ng Pamahalaan Upang Matugunan ang Pangangailangan ng Bawat Mamamayan

Mga Paglilingkod ng Pamahalaan Upang Matugunan ang Pangangailangan ng Bawat Mamamayan

Ang pamahalaan ay tumutulong upang matugunan ang pangangailangan ng bawat mamamayan.

Pages

Subscribe to RSS - AP (Social Studies)

Sponsored Links