EsP (Values Education)

EsP (Values Education)

Mind Mapping: Plano Upang Mapaunlad Ang Pagkatuto

Kasanayang Pampagkatuto:
Nakagagawa ng plano upang mapaunlad ang pagkatuto, gamit ang mga gawain sa mind mapping.
 
Ang paggawa ng mind map ay isang kapaki-pakinabang na paraan na tumutulong sa isang tao na lumikha ng mga plano at estratehiya.
 
Hindi na ito isang bagong konsepto subalit sa pagdaan ng panahon ay nagkaroon ng mga pagbabago sa paggawa nito.
 

Mga Konsepto ng Kalusugang Pangkaisipan At Kaayusang Pangkatauhan (Well-Being) Sa Panahon Ng Pagdadalaga/ Pagbibinata

Kasanayang Pampagkatuto:
Nabibigyang-kahulugan ang mga konsepto ng kalusugang pangkaisipan at sikolohikal na kaayusang pangkatauhan sa araw-araw na obserbasyon tungkol sa mga suliraning pangkaisipan sa panahon ng kalagitnaan at huling bahagi ng pagdadalaga at pagbibinata.
 
Kung ikaw ay isang nagbibinata o nagdadalaga, inaasahan na iyong maipamamalas ang iyong pagkaunawa sa mga konsepto tungkol sa kalusugang pangkaisipan at kaayusang pangkatauhan sa panahon ng kalagitnaan at huling bahagi ng pagdadalaga/pagbibinata.
 

Pagtukoy Sa Mga Sariling Kahinaan

Kasanayang Pampagkatuto:
Natutukoy ang mga sariling kahinaan
 
Ang panahon o yugto ng pagbibinata/pagdadalaga ay karaniwang inilalarawan na mapanganib, isang bagay na dapat makontrol o mapamahalaan.
 
Sa panahong ito lumalabas ang kanilang mga kahinaan sa maraming bagay lalo na ukol sa mga problemang pangkalusugan ng kaisipan at sa mga pagsali sa mga peligrosong gawain. 
 

Mind Map: Mga Paraan Upang Magkaroon Ng Sikolohikal Na Kaayusang Pangkatauhan

Kasanayang Pampagkatuto:
Nakagagawa ng mind map tungkol sa mga paraan upang magkaroon ng sikolohikal na kaayusang pangkatauhan.
 
Ang sikolohikal na Kaayusang Pangkalusugan ay mahalaga dahil hinahayaan nitong magkamit ang isang tao ng kasiyahan at kapanatagan na tumutulong upang makaganap na mabuti sa mundo.
 
Binibigyan nito ang tao ng mas malaking abilidad na pamahalaan ang kaniyang saloobin, damdamin, at pag-uugali.
 

Plano Upang Manatili Ang Kalusugang Pangkaisipan Sa Panahon Ng Pagdadalaga At Pagbibinata

Kasanayang Pampagkatuto:
Nakagagawa ng plano upang manatili ang kalusugang pangkaisipan sa panahon ng kalagitnaan at huling bahagi ng pagdadalaga/ pagbibinata
 
Ang mga hindi nagagamot at nareresolbang isyung pangkalusugan ay maaaring magresulta sa mga suliraning nagtatagal.
 
Mahalagang magkaroon ng kaalaman sa mga ito at makapagsagawa ng plano upang mapaghandaan ito, maiwasan, o mapangasiwaan.
 

Ang Iba’t Ibang Uri ng Emosyon

Kasanayang Pampagkatuto:
Natatalakay ang pag-unawa sa iba’t ibang uri ng emosyon na maaaring makatulong sa pagpapamalas ng mga nararamdaman.
 
Mahalaga ang emosyonal na katalinuhan!
 
Maraming mga nagbibinata at nagdadalaga ang nakakaranas ng maraming stress at presyur bawat araw. Kadalasan, yaong mga may kakulangan sa kasanayang pakitunguhan ang mga stress ay nanganganib ang mental na kagalingan.
 

Mga Positibo at Negatibong Emosyon

Kasanayang Pampagkatuto:
Natutukoy ang mga positibo at negatibong emosyon at kung paano ito ipahinahahayag o itinatago
 
Ang nararanasan ng isang nagbibinata/nagdadalaga ay kapwa positibo at negatibong emosyon. Ang mga positibong emosyon ay mga emosyong nagbibigay sa atin ng kaaya-ayang pakiramdam at pagtugon.
 

Pag-Unawa sa Mga Relasyon ng mga Tinedyer

Kasanayang Pampagkatuto:
Natatalakay ang pag-unawa sa mga relasyon ng mga tinedyer kasama ang mga katanggap-tanggap at di katanggap-tanggap na pagpapahayag ng pagkagusto/pagmamahal
 
Pangkaraniwang nabubuo sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga ang maraming mga personal na pakikipag-ugnayan, tulad ng tinatawag na romantikong relasyon.
 

Paraan ng Pagpapahayag ng Atraksyon, Pagmamahal at Komitment

Kasanayang Pampagkatuto:
Naipahahayag ang sariling paraan ng pagpapahayag ng atraksyon, pagmamahal at komitment
 
Dahil sa ang mga nagbibinata at nagdadalaga ay patungo na rin sa mga relasyong romantiko, mahalaga na malaman ang mga paraan ng pagpapahayag ng atraksiyon, pagmamahal, at komitment.
 
Makatutulong din na magkaroon ng ideya mula sa iba kung paano nila ipinahahayag ang mga ito.
 

Mga Paraan Upang Maging Mapanagutan sa Isang Relasyon

Kasanayang Pampagkatuto:
Natutukoy ang mga paraan upang maging mapanagutan sa isang relasyon
 
Importanteng sangkap ng malusog na relasyon ang maging mapanagutan o responsible partikular na sa iyong mga aksiyon.
 
Ito ay nagpapaalalang ikaw ay may pamamahala sa papel mo sa nasabing relasyon.
 
Ang pagiging responsable ay lumilikha ng pagtitiwala at pagka-maaasahan.
 

Pages

Subscribe to RSS - EsP (Values Education)

Sponsored Links