Ang Papel Na Panlipunan at Pampolitikal Ng Pamilya: Isang Repleksyon

Panuto: Sumulat ng batay sa sumusunod na katanungan.

1. Ano ang maaari mong gawin upang magampanan ng iyong sariling pamilya ang papel na panlipunan at pampolitikal ng pamilya?

 
- Ang maari kong gawin upang magampanan ng aking sarilng pamilya ang aming papel sa lipunan at politikal ay maging bukas ang puso at palad sa mga kapwa sa lipunan kung mayroon man ang mga itong pangangailangan.
 
Ukol naman sa politikal, kami ay patuloy na makikipag-kaisa sa mga isinasagawang mga aktibidad tulad sa mga isinasagawang mga eleksyon sa ating bansa.
 

2. Paano mo ito isasagawa nang regular?

- Maisasagawa ko ang aking papel sa lipunan nang regular sa pamamagitan ng pagsisikap na palagiang makatulong sa mga nasalanta, nasunugan, at sa mga naapektuhan ng pagputok ng bulkan sa pamamagitan ng mga donasyon ng aking pamilya at maging ng rehiliyon na aming kinabibilangan.
 
Sa politikal naman ay aking nagagampanan ito sa mga pamamagitan ng laging pagsunod sa mga batas tulad na lamang ngayon na maraming ipinapatupad na health protocols upang maingatan tayo sa kumakalat na sakit sa mundo.
 
Copyright © by Senna Micah L. Mañebog
 
Mga Kaugnay na Assignment:

Add new comment

Sponsored Links