Pagninilay Tungkol Sa Konsepto Ng Kabutihan o Kagandahang-Loob

Panuto: Sumulat ng pagninilay tungkol sa konsepto ng kabutihan o kagandahang-loob
 

1. Sa paanong paraan ko hihikayatin gumawa ng kabutihan sa kapwa ang ibang kabataan lalo na sa aming pamayanan o barangay.

 
- Upang mahikayat ko ang kapwa ko kabataan na gumawa ng kabutihan sa kapwa sa aming pamayanan, ang paraan na aking gagawin ay aking ipapakita sa kanila kung anong maidudulot nito, hindi lang sa aming sarili kundi para sa aming kapwa tuwing kami ay gumagawa ng mabuti.
 
Tuturuan ko silang matuto na tumingin ng mabuti at maging bukas puso at palad sa kung sino ang nangangailangan ng tulong.
 
Sa pamamagitan ng mga ito, magiging payapa ang samahan sa pamayanan at maipapairal lalo ang paggawa ng mabuti.

Ituloy ang pagbasa: Ang Halaga ng Paggawa ng Mabuti

 
Copyright © by Senna Micah L. Mañebog
 
Mga Kaugnay na Assignment:

Add new comment

Sponsored Links