Sariling mga Tungkulin sa Pagkilala sa Karapatan ng Kapuwa-Bata

Sariling mga Tungkulin sa Pagkilala sa Karapatan ng Kapuwa-Bata

© Jensen DG. Mañebog

Mayroong mga tungkulin na dapat tandaan at tuparin ang mga bata upang maipakita ang kanilang pagkilala sa karapatan ng kapuwa-bata. Narito ang ilang halimbawa:

1. Magpakita ng respeto sa bawat isa

Bilang bata, mahalagang magpakita ng respeto o paggalang sa bawat isa, kabilang na ang mga kapuwa-bata. Dapat na kilalanin ang mga karapatan ng ibang bata, igalang ang kanilang opinyon at desisyon, at huwag pilitin sa hindi nila gusto.

2. Maging maingat sa mga salita at kilos

Mahalaga ring maging maingat sa mga salita at kilos, upang hindi makasakit ng damdamin at magdulot ng pinsala sa kapuwa-bata.

3. Maging handa sa pakikipagkompromiso

Bilang bata, tandaan na hindi mo palaging makukuha ang iyong gusto. Kailangang matuto na makisama, magpakumbaba, at magpakipagkompromiso upang maipakita ang respeto sa karapatan ng iba.

4. Ipaglaban ang tama

Mahalaga rin na ipaglaban ang tama, lalo na kung mayroong mga karapatan ng kapuwa-bata na nalalabag. Makatutulong na magsabi sa guro, sa magulang, o sa nakatatanda kung may nangyayaring paglabag sa karapatan ng kapuwa-bata.

5. Magbigay at tumulong kung kinakailangan

Dapat ding isipin ang kapakanan ng iba at magpakita ng kabutihang-loob sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa-bata kung kinakailangan.

Ang mga tungkuling ito ay magpapakita ng tamang pakikitungo sa kapwa-bata at ng pagkilala sa kanilang mga karapatan.

 

Sa mga Mag-aaral:
Isulat ang inyong comment dito:
10 Resolutions ng mga Batang Pinoy

Sponsored Links