AP (Social Studies)

AP (Social Studies)

Divorce in the Philippines: An Essay

The following essay on Divorce in the Philippines answers and discusses the following questions:
1. Are you in favor of divorce?  Please state your reasons.
2. Do you think divorce is morally permissible?
3. What will be its effects if divorce becomes legal in the Philippines?
4. What are the main causes of divorce, in your opinion?
5. What can married couples do to try to avoid a divorce?

Essay on Divorce

Political Dynasty sa Pilipinas: Ilang Bentaha at Positibong Epekto

Ang artikulong ito sa Mga Kontemporaryong Isyu ay tumutugon sa PAMANTAYAN SA PAGKATUTO na:
- Nasusuri ang sanhi at epekto ng political dynasties sa pagpapanatili ng malinis at matatag na pamahalaan
 

Sa isang online article ni Prof. Jensen DG. Mañebog, inilahad niya kapwa ang mga positibo at negatibong epekto ng political dynasty sa bansa.

Sa bahaging positibo ay ganito ang kaniyang inilista:

Paglabag Sa Karapatang Pantao Sa Pamayanan, Bansa, At Daigdig: Pokus sa Pilipinas

Sa Pilipinas ay may mga sinasabing mga anyo ng paglabag sa karapatang pantao sa pamayanan at bansa--na maaaring laganap din sa daigdig. (Basahin: Mga Karapatang Pantao at Karapatang Sibil)

Ang isang halimbawa nito ay ang diskriminasyon. Sa ganito, ang mga pangunahing karapatan ay maaaring ipagkait dahil sa relihiyon, etnisidad, lahi, o kasarian ng mga tao.

Mga Negatibong Epekto ng Migrasyon

Tumutukoy ang migrasyon sa paglipat ng isang tao o mga tao mula sa isang bansa, lokalidad, o tirahan tungo sa ibang dako upang doon manirahan o mamalagi. Ang kaisipang migrasyon ay karaniwang tumutukoy sa paglipat sa malayong dako, tulad sa ibang bayan, probinsiya, rehiyon, o bansa.

Narito ang ilang halimbawa ng mga epekto ng migrasyon sa aspektong panlipunan, pampulitika, at pangkabuhayan:

Tips Kung Paano Makaiiwas sa Seksuwal na Pang-aabuso

Tips Kung Paano Makaiiwas sa Seksuwal na Pang-aabuso
ni Jens Micah De Guzman
 
 
Marami ang mga kaso ng seksuwal na pang-aabuso, at ang kadalasang biktima ay ang kabataan. Napakarami ngayong nang-aabuso—mga hindi kakilala o maging mga kakilala, gaya ng kapitbahay, kaibigan, o kapamilya.
 
Narito ang ilan sa mungkahi kung paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili.
 
1. Ugaliing maging alerto.

Mga Paghahanda sa Harap ng Kalamidad

Mahalaga sa mga Pilipino na natutukoy ang mga paghahanda na nararapat gawin sa harap ng mga kalamidad.

Isa ito sa mga pamantayan sa pagkatuto na dapat matugunan ng mga estudyanteng kumukuha ng araling Mga Kontemporaryong Isyu sa Pilipinas (Baitang 10).

(Para sa MELC 1 ng Mga Kontemporaryong Isyu, basahin ang: Nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral ng Kontemporaryong Isyu)

Narito ang ilan sa mga mungkahing paghahanda sa harap ng kalamidad:

Ang Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) at ASEAN Economic Community (AEC)

Ang Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) at ASEAN Economic Community (AEC)
© 2014-present ni Jensen DG. Mañebog
 
Ang Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ay isang regional economic forum na itinatag noong 1989 upang pakinabangan at lalong paigtingin ang lumalagong pagtutulungan sa Asya-Pasipiko.
 

EKONOMIKS: UPCAT and NAT Reviewer

EKONOMIKS: UPCAT and NAT Reviewer

This Automated E-Learning Ekonomiks Reviewer for NAT etc. was made to help people prepare for the National Achivement Test (esp. Grade 6 and Higshschool) and others.

This reviewer can also be used to prepare for UPCAT, ACET, DLSUCET, USTET, NAT and other College Entrance Tests and other kinds of Exams.

To have an access to this e-learning reviewer, you just have to click the Facebook LIKE button above (if you have not liked it yet).

Note: If this reviewer is assigned to you by your teacher (or school), 'print screen' and print your score/result after taking this exam/reviewer, and submit it to your teacher.

Mga Ideolohiyang Politikal

Mga Ideolohiyang Politikal
© 2014-present by Jensen DG. Mañebog & Jens Micah De Guzman
 

Ang ideolohiya ay mga kaisipan o paniniwala na nakaaapekto sa pananaw sa mundo at nagsisilbing batayan sa pagpapasya at gabay sa pagkilos. Maaaring ang isang ideolohiya ay komprehensibong katipunan ng mga pananaw, pag-uugali, at kuru-kuro hinggil sa mga institusyon at prosesong panlipunan, pampulitika, at pangekonomiya.

The Nine Social Science Disciplines

The Nine Social Science Disciplines
By Jensen DG. Mañebog (© 2013)
 
1. Anthropology refers to the study of humans. As a social science disipilne, it examines all aspects of human life and culture. It seeks to understand human origins and adaptation, and the diversity of cultures and worldviews.
 
2. Economics studies the production, distribution, exchange, and consumption of goods and services. The term may also refer to the financial aspects of something, as in “the economics of managing a business.
 
It deals with the optimum allocation of scarce resources among its alternatives to satisfy the unlimited human wants and needs of the people. Economists study the ways individuals and groups (such as governments, firms and nations)allocate resources (including money, buildings, land, time, tools and know-how) to satisfy needs and wants.
 
3. Geography is the science of place. It is the social science that studies the distribution and arrangement of all elements of the earth’s surface.
 

Pages

Subscribe to RSS - AP (Social Studies)

Sponsored Links