AP (Social Studies)

AP (Social Studies)

Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan ng Pilipinas: Ang Balangkas o Istruktura ng Gobyerno

Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan ng Pilipinas: Ang Balangkas o Istruktura ng Gobyerno

Kung maayos ang pamumuno ng mga Pinunong Pampulitika o government officials, malaki ang impluwensiya nito sa kapakanan ng mga mamamayan. At kung may partisipasyon ang mga mamamayan sa mga programa ng pamahalaan, magiging magaan sa mga namamahala sa gobyerno na gawin ang kanilang papel o mga tungkulin.

Ang Pamahalaan: Mga Katangian ng Mabuting Namumuno sa Gobyerno

Ang Pamahalaan: Mga Katangian ng Mabuting Namumuno sa Gobyerno

Ano ang Pamahalaan?

Ang pamahalaan ay isang samahan ng mga taong inihalal sa posisyon ng mga nasasakupan. Ang pambansang pamahalaan ang namumuno sa buong bansa sa pangunguna ng Pangulo o Presidente.

Ang panlalawigang pamahalaan ang namumuno sa mga lalawigan sa pangunguna ng gobernador (governor). Mayor (punong bayan o punong siyudad) naman ang namumuno sa bayan o siyudad.

Mga Pagkain o Lutuing Ipinagmamalaki sa mga Rehiyon sa Pilipinas

Mga Pagkain o Lutuing Ipinagmamalaki sa mga Rehiyon sa Pilipinas

Ang mga komunidad, bayan, lalawigan, o rehiyon sa ating bansa ay nakikilala rin dahil sa kanilang mga pagkain. Isa ito sa pagkakakilanlang kultural ng komunidad.

Mahilig ang mga Pilipino sa pagkain. Ang mga lutuing Pilipino ay mayroong impluwensiya ng maraming kultura tulad ng Malay, Tsino, Espanyol, at Amerikano. Bagaman, Sa kabila nito, nananatiling natatangi ang mga pagkaing Pilipino.

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kilalang pagkain o lutuin ng mga Pilipino:

Mga Kilalang Pilipino sa Isports: Nagpatanyag sa Watawat at Pambansang Awit ng Pilipinas

Mga Kilalang Pilipino sa Isports: Nagpatanyag sa Watawat at Pambansang Awit ng Pilipinas

May mga Pilipinong nakilala sa larangan ng isports o palakasan. Kabilang sila sa nagpakilala at nagpatanyag sa watawat o bandila at pambansang awit ng Pilipinas.

Sa kanilang pagwawagi sa mga labanan, nakikita ng maraming tao sa buong mundo ang itinataas na watawat o bandila ng Pilipinas at naririnig ang ipinatutugtog na pambansang awit ng Pilipinas.

Mga Proyekto o Gawaing Nagpapaunlad sa Natatanging Pagkakilanlan ng Komunidad

Mga Proyekto o Gawaing Nagpapaunlad sa Natatanging Pagkakilanlan ng Komunidad

May mga proyekto o mungkahi na nagpapaunlad sa natatanging pagkakilanlan ng isang komunidad o pangkat etnolingwistiko.

Ang ilan sa mg halimbawa nito ay ang mga sumusunod:

Ang Pagkakakilanlang Kultural ng Komunidad

Ang Pagkakakilanlang Kultural ng Komunidad
 

Ang bawat komunidad ay may sariling kultura.

Ano kaya ang pagkakakilanlang kultural ng mga komunidad? Anu-ano ang mga katangiang nagpapakilala sa isang komunidad?

Ang kultura ay ang mga katangian o paraan ng pamumuhay ng mga grupo ng tao sa isang komunidad tulad ng mga kaugalian, paniniwala, tradisyon.

Kasama rin dito ang mga produkto, lutuin, tanyag na anyong lupa at anyong tubig at tanyag na kasapi ng komunidad.

Likas na Yaman ng Pilipinas: Mga Hamon at Oportunidad sa mga Gawaing Pangkabuhayan

Likas na Yaman ng Pilipinas: Mga Hamon at Oportunidad sa mga Gawaing Pangkabuhayan

Pag-aralan natin ang ukol sa mga produkto at mga kaugnay na gawaing pangkabuhayan o hanapbuhay na nalilikha mula sa likas yaman ng Pilipinas na matatagpuan sa mga komunidad.

Mahalaga ba ang mga likas na yaman ng Pilipinas sa pamumuhay at gawaing pangkabuhayan ng mga tao sa komunidad? Anu-ano ang mga hanapbuhay na nagmumula sa mga likas na yaman?

Ang Pagkakaiba ng Kalagayan ng Kapaligiran ng Sariling Komunidad Ngayon at Noon

Ang Pagkakaiba ng Kalagayan ng Kapaligiran ng Sariling Komunidad Ngayon at Noon

Pag-aralan natin ang pagkakaiba ng kalagayan ng sariling komunidad ngayon at noon.

May pagkakaiba ba sa kalagayan ng kapaligiran ngayon at noon? Anu-ano kaya ang mga pagkakaibang ito?

Yamang Lupa at Yamang Tubig/ Anyong Lupa at Anyong Tubig

- Mayroong iba’t ibang anyong lupa at anyong tubig na makikita sa ating komunidad.

Ang mga Anyong Lupa at Tubig sa Komunidad sa Pilipinas

Ang mga Anyong Lupa at Tubig sa Komunidad sa Pilipinas

Sa kapaligiran ng komunidad ay matatagpuan ang iba’t ibang anyong lupa at anyong tubig.

Ano ang mga anyong lupa?

Ang mga anyong lupa ay ang mga likas na katangian ng ibabaw ng mundo na dulot ng mga puwersa ng kalikasan tulad ng hangin, yelo, tubig at paggalaw ng ilalim ng lupa.

ANYONG LUPA

Ang mga sumusunod ay ang iba’t-ibang uri ng mga anyong lupa:

Mga Natural na Kalamidad o Sakunang Madalas Maganap sa Sariling Komunidad

Ang mga uri ng panahon ay nagdudulot ng natural na kalamidad o sakuna sa mga komunidad.

Ano naman ang mga kalamidad?

Ang mga kalamidad ay mga pangyayaring likas o gawa ng tao na maaaring magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian, at kabuhayan ng mga ito na maaaring magbunga ng pagkatigil ng panlipunan at pang-ekonomiyang gawain ng isang komunidad. Ang mga ito ay maaaring magbunga ng malaking kapahamakan.
 
Ilan sa mga ito ang mga sumusunod:

Bagyo

Pages

Subscribe to RSS - AP (Social Studies)

Sponsored Links