Ang Pagkakaiba ng Kalagayan ng Kapaligiran ng Sariling Komunidad Ngayon at Noon

Ang Pagkakaiba ng Kalagayan ng Kapaligiran ng Sariling Komunidad Ngayon at Noon

Pag-aralan natin ang pagkakaiba ng kalagayan ng sariling komunidad ngayon at noon.

May pagkakaiba ba sa kalagayan ng kapaligiran ngayon at noon? Anu-ano kaya ang mga pagkakaibang ito?

Yamang Lupa at Yamang Tubig/ Anyong Lupa at Anyong Tubig

- Mayroong iba’t ibang anyong lupa at anyong tubig na makikita sa ating komunidad.

Ang mga Anyong Lupa at Tubig sa Komunidad sa Pilipinas

Ang mga Anyong Lupa at Tubig sa Komunidad sa Pilipinas

Sa kapaligiran ng komunidad ay matatagpuan ang iba’t ibang anyong lupa at anyong tubig.

Ano ang mga anyong lupa?

Ang mga anyong lupa ay ang mga likas na katangian ng ibabaw ng mundo na dulot ng mga puwersa ng kalikasan tulad ng hangin, yelo, tubig at paggalaw ng ilalim ng lupa.

ANYONG LUPA

Ang mga sumusunod ay ang iba’t-ibang uri ng mga anyong lupa:

Mga Natural na Kalamidad o Sakunang Madalas Maganap sa Sariling Komunidad

Ang mga uri ng panahon ay nagdudulot ng natural na kalamidad o sakuna sa mga komunidad.

Ano naman ang mga kalamidad?

Ang mga kalamidad ay mga pangyayaring likas o gawa ng tao na maaaring magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian, at kabuhayan ng mga ito na maaaring magbunga ng pagkatigil ng panlipunan at pang-ekonomiyang gawain ng isang komunidad. Ang mga ito ay maaaring magbunga ng malaking kapahamakan.
 
Ilan sa mga ito ang mga sumusunod:

Bagyo

Ang Panahon at Kalamidad sa Sariling Komunidad

Ano ang mga uri ng panahon at mga kalamidad na nararanasan sa sariling komunidad?

Marahil ay nasubukan mo nang makapanuod ng balita na may bahaging pag-uulat ng lagay ng panahon. Tinatalakay sa pag-uulat ang kasalukyang panahon at magiging taya nito sa mga paparating na araw.

Essay Writing Help: Types, Importance, and Benefits

When you’re a student, assignments, and essays seem endless: and no matter how much effort you put into completing your homework, the challenge doesn’t disappear. Various disciplines, challenging topics, and loads of tasks require a lot of time and energy. However, all these assignments work towards developing your base knowledge and relevant skills that will help you develop as a professional in the future. Thus, searching for a way to resolve this problem and improve your learning productivity is inevitable.
 

Subjects:

Ang Halaga ng Pamahalaan at Mabuting Pamumuno

Ang mabuting pamumuno ay pamumuno na may katatagan, kapayapaan, kaayusan sa pangangasiwa sa mga pondo at patakaran, at walang katiwalian. (Kaugnay: Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan ng Pilipinas: Ang Balangkas o Istruktura ng Gobyerno)

Mga Katangian ng Mabuting Pamumuno at Pamahalaan

Upang magkaroon ng mabuting pamumuno, may mga katangiang dapat taglay ang isang pinuno tulad ng mga sumusunod:
 

Ang Mga Bumubuo ng Komunidad

Ang komunidad ay binubuo ng mga taong naninirahan rito, naghahanapbuhay at nagbibigay ng serbisyo.
 
Gayundin, ang mga institusyon at iba pang istrukturang panlipunan ay mga bahagi rin ng isang komunidad. (Basahin: Mga Bumubuo ng Komunidad)

Mga Taong Naninirahan sa Komunidad

Ang Kahalagahan ng Komunidad (At ang Community Pantry)

Bakit mahalaga sa buhay ng isang tao ang kaniyang komunidad?
Ang salitang mahalaga ay mula sa salitang ugat na halaga. Ang isang tao, bagay at iba pa ay masasabing mahalaga kung ito ay may silbi o saysay.
 
Ang komunidad ay may ginagampanang mahalaga sa buhay ng mga tao. Natutugunan ng komunidad ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao na mga kasapi nito.
 
Ang komunidad ay mahalaga sa bawat tao.
 

Ang Kahulugan ng Komunidad, Mga Uri, at Mga Halimbawa

Ang komunidad ay isang lugar kung saan naninirahan ang mga grupo o pangkat ng tao. Ang ilang halimbawa ng komunidad ay matatagpuan sa kapatagan, bundok, baybayin, at kabukiran.
Ang komunidad ay may dalawang uri, komunidad na rural at komunidad na urban.

Komunidad na Urban

Mga Epekto Ng Pang-Aabuso Sa Buhay Ng Tao Sa Pamayanan At Bansa

© Marissa G. Eugenio

Anu-ano nga ba ang mga halimbawa ng masamang epekto ng pang-aabuso? Narito ang ilang kasagutan:

1. Ang mga inaabuso ay malimit na masaktan nang pisikal at magkaroon ng mga pasa. Ngunit mas malala sa pisikal na sugat ay ang emosyonal na pinsala sa kanila na kikimkimin nila nang matagal at may masamang epekto sa kanila.

Pages

Subscribe to OurHappySchool RSS

Sponsored Links