Mga Halimbawa ng Saloobin at Damdamin, at ang Kinalaman nila sa Pag-uugali ng Tao

Napakahalagang maunawaan na ang mga kaisipan o saloobin, damdamin o emosyon, at pag-uugali ay mga magkakaugnay na konsepto. 
 
Sa maraming pagkakataon, makatutulong ang pagsubaybay sa mga konseptong ito lalo na sa mga nasa uring negatibo.
 
Sa intensiyonal na pagsubaybay at pagsusuri sa mga ito, nagkakaroon tayo ng mas maraming impormasyon sa kung anong mga kaisipan at pag-uugali ang may kaugnayan sa ating damdamin o emosyon.
 
Masasagot natin, halimbawa: Bakit nga ba nakakaramdam ako ng lungkot, saya, o takot? Ang mga impormasyong ito ay tumutulong sa atin tungo sa unang hakbang sa paggawa ng pagbabago.
 
Ang mga bagay sa buhay na mayroon tayong kontrol ay ang ating kaisipan/saloobin, damdamin/emosyon at pag-uugali.
 
Kung magagawa nating mapangasiwaan ang mga ito, kaya nating maabot ang mga layunin at magkamit ng tagumpay sa buhay.
 
Gayunpaman, upang magkaroon tayo ng control sa mga ito, kailangan nating matutuhan ang mga nakabatay sa siyensiyang mga kaalaman sa likod ng mga ito gaya ng Ang Cognitive Triangle: Ang koneksyon ng Iniisip, Nadarama, at Kinikilos. (Kaugnay: Ano ang Cognitive Behavior Therapy?)
 
Kung alam natin kung paano gumagana ang ating mga utak, maaari nating sadyaing impluwensiyahan ang ating mga kaisipan at damdamin.
 
Magkakaroon tayo ng mas malinaw na pagtatasa ng katotohanan, makagagawa ng mas mahusay na pagdedesisyon at mapapahusay ang kakayahang abutin ang ating mga layunin.
 
Ang lahat ng ito ay makatutulong sa mga nagbibinata/ nagdadalaga sa pagharap nila sa antas ng pag-unlad na ito ng kanilang buhay. (Basahin: Ano ang Holistic Development? Aktibidad para sa mga Estudyanteng Nagbibinata at Nagdadalaga)
 
(Ituloy ang pagbasa para sa mga halimbawa ng Saloobin at Damdamina at sa kaugnay na aktibidad ukol sa paksa)
 

Copyright © by Marissa G. Eugenio/OurHappySchool.com

 
Mga kaugnay na lektura:
Paano maging isang teen-ager?
Ano nga ba ang “adolescence”?

Sponsored Links