5 Ways to Transcend our own Limitations

Philosophy professor and textbook author Jensen DG. Mañebog offers the following five ways or suggestions to transcend our own limitations (Mañebog, 2013):
 

1. Be optimistic

Subjects:

Ang Dahilan, Dimensyon at Epekto Ng ng Globalisasyon

Importanteng ating nasusuri ang dahilan, dimensyon at epekto ng ng globalisasyon.
 
Sa mga mag-aaral, isa ito sa mga paksang tinatalakay sa araling Mga Kontemporaryong Isyu. Ang pagsusuri sa dahilan, dimensyon at epekto ng ng globalisasyon ay isang bago, subalit mahalagang paksa o isyu ng talakayan.
 

Epekto ng globalisasyon

Ayon sa lektura at pagtalakay ni Prof. Jensen DG. Mañebog, ang mga sumusunod ang ilan sa mga epekto ng globalisasyon:
 

Evaluate His/Her Own Thoughts, Feelings, and Behaviors (Why and How)

It is important for an adolescent to learn to evaluate his/her own thoughts, feelings and behaviors. This article teaches the need to do it.
 

The Relationship among Physiological, Cognitive, Psychological, Spiritual, and Social Development to Understand His/Her Thoughts, Feelings, and Behaviors

This free lecture attempts to discuss the relationship among physiological, cognitive, psychological, spiritual, and social development to understand his/her thoughts, feelings, and behaviors.
 

The Relationship among Physiological, Cognitive, Psychological, Spiritual, and Social Development

7 Encouraging Tips for Business Opportunities from Successful Entrepreneurs.

Those would be entrepreneur have a hard time looking for the right business opportunities.

But opportunity is just around the corner.  The question is how you can determine that this business is the right one for you.  

Subjects:

The uniqueness and similarities of Confucianism, Taoism and Shintoism

Let us compare and contrast Confucianism, Taoism, and Shintoism.
 
Confucianism, Taoism, and Shintoism are considered as East Asian religions. That is, all of them have their palpable impact in the region called East Asia (China, Japan, Korea, Taiwan, Hong Kong, Macau).
 

Subjects:

Ang Papel Na Panlipunan at Pampolitikal Ng Pamilya: Isang Repleksyon

Panuto: Sumulat ng batay sa sumusunod na katanungan.

1. Ano ang maaari mong gawin upang magampanan ng iyong sariling pamilya ang papel na panlipunan at pampolitikal ng pamilya?

 
- Ang maari kong gawin upang magampanan ng aking sarilng pamilya ang aming papel sa lipunan at politikal ay maging bukas ang puso at palad sa mga kapwa sa lipunan kung mayroon man ang mga itong pangangailangan.
 

Pagninilay Tungkol Sa Konsepto Ng Kabutihan o Kagandahang-Loob

Panuto: Sumulat ng pagninilay tungkol sa konsepto ng kabutihan o kagandahang-loob
 

1. Sa paanong paraan ko hihikayatin gumawa ng kabutihan sa kapwa ang ibang kabataan lalo na sa aming pamayanan o barangay.

 
- Upang mahikayat ko ang kapwa ko kabataan na gumawa ng kabutihan sa kapwa sa aming pamayanan, ang paraan na aking gagawin ay aking ipapakita sa kanila kung anong maidudulot nito, hindi lang sa aming sarili kundi para sa aming kapwa tuwing kami ay gumagawa ng mabuti.
 

Ang "Sekswalidad Ng Tao" Sa Pag-Unlad Bilang Tao Ng Isang Teenager

1. Ano ang kabuluhan ng batayang Konsepto ng araling "Sekswalidad ng Tao" sa aking pag-unlad bilang tao?

 
Makabuluhan ang konseptong batayan ng araling ang "Sekswalidad Ng Tao" sa aking pag-unlad. Napakahalaga nito sapagkat nagkaroon ako ng kamalayan o awareness sa aspektong ito bilang tao.
 
Napalalawak nito ang aking kaalaman sa iba’t ibang saklaw ng aking pagkatao. Kabilang na rito ang iba’t ibang yugto sa aking buhay karugtog na rin ang mga paghahanda sa pagiging adult.
 

Paano Makatutulong Sa Magulang Upang Maiwasan o Mabawasan Ang Tinatawag Na “Agwat Teknikal o Teknolohikal: Reflection Paper

Panuto:
1. Bumuo ng mga talata na ukol sa iyong opinyon kung paano ka makatutulong sa iyong magulang upang maiwasan o mabawasan ang tinatawag na “agwat teknikal”.
2. Sikaping magkakaugnay ang mga ideya at pangungusap.
 
Ang Agwat Teknikal o Teknolohikal ay isa sa mga nagiging dahilan o rason ng pagiging malayo ng kabataan sa mga nakakatanda sa kanila tulad ng kanilang mga magulang. Dulot ng mas malaking kaalaman na mayroon ang mga kabataan, nahihirapan ang nakakatanda na makihalubilo sa kanila.
 

Pages

Subscribe to OurHappySchool RSS

Sponsored Links