Essay Writing Help: Types, Importance, and Benefits

When you’re a student, assignments, and essays seem endless: and no matter how much effort you put into completing your homework, the challenge doesn’t disappear. Various disciplines, challenging topics, and loads of tasks require a lot of time and energy. However, all these assignments work towards developing your base knowledge and relevant skills that will help you develop as a professional in the future. Thus, searching for a way to resolve this problem and improve your learning productivity is inevitable.
 

Subjects:

Ang Halaga ng Pamahalaan at Mabuting Pamumuno

Ang mabuting pamumuno ay pamumuno na may katatagan, kapayapaan, kaayusan sa pangangasiwa sa mga pondo at patakaran, at walang katiwalian. (Kaugnay: Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan ng Pilipinas: Ang Balangkas o Istruktura ng Gobyerno)

Mga Katangian ng Mabuting Pamumuno at Pamahalaan

Upang magkaroon ng mabuting pamumuno, may mga katangiang dapat taglay ang isang pinuno tulad ng mga sumusunod:
 

Ang Mga Bumubuo ng Komunidad

Ang komunidad ay binubuo ng mga taong naninirahan rito, naghahanapbuhay at nagbibigay ng serbisyo.
 
Gayundin, ang mga institusyon at iba pang istrukturang panlipunan ay mga bahagi rin ng isang komunidad. (Basahin: Mga Bumubuo ng Komunidad)

Mga Taong Naninirahan sa Komunidad

Ang Kahalagahan ng Komunidad (At ang Community Pantry)

Bakit mahalaga sa buhay ng isang tao ang kaniyang komunidad?
Ang salitang mahalaga ay mula sa salitang ugat na halaga. Ang isang tao, bagay at iba pa ay masasabing mahalaga kung ito ay may silbi o saysay.
 
Ang komunidad ay may ginagampanang mahalaga sa buhay ng mga tao. Natutugunan ng komunidad ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao na mga kasapi nito.
 
Ang komunidad ay mahalaga sa bawat tao.
 

Ang Kahulugan ng Komunidad, Mga Uri, at Mga Halimbawa

Ang komunidad ay isang lugar kung saan naninirahan ang mga grupo o pangkat ng tao. Ang ilang halimbawa ng komunidad ay matatagpuan sa kapatagan, bundok, baybayin, at kabukiran.
Ang komunidad ay may dalawang uri, komunidad na rural at komunidad na urban.

Komunidad na Urban

Mga Epekto Ng Pang-Aabuso Sa Buhay Ng Tao Sa Pamayanan At Bansa

© Marissa G. Eugenio

Anu-ano nga ba ang mga halimbawa ng masamang epekto ng pang-aabuso? Narito ang ilang kasagutan:

1. Ang mga inaabuso ay malimit na masaktan nang pisikal at magkaroon ng mga pasa. Ngunit mas malala sa pisikal na sugat ay ang emosyonal na pinsala sa kanila na kikimkimin nila nang matagal at may masamang epekto sa kanila.

Kalamidad sa Pilipinas: Kahulugan, Mga Halimbawa, at Mga Epekto

Kalamidad sa Pilipinas: Kahulugan, Mga Halimbawa, at Mga Epekto
 
Sa komunidad sa mga lalawigan at rehiyon sa Pilipinas ay may nararanasang uri ng panahon. Ito ay maaaring maaraw, maulan, maulap, mahangin at mabagyo.
 
Ang klima o pangmahabang panahong nararanasan sa Pilipinas ay Tag-ulan at Tag-init.
 

Ferdinand Marcos: Did He Deserve to be in the Heroes’ Cemetery?

Ferdinand Marcos: Did He Deserve to be in the Heroes’ Cemetery?

FERDINAND EMMANUEL EDRALIN MARCOS, SR. (September 11, 1917 – September 28, 1989) was a Filipino leader and President of the Philippines from 1965 to 1986. He was a lawyer, member of the Philippine House of Representatives (1949–1959) and a member of the Philippine Senate (1959–1965). He was the Senate President from 1963–1965.

Ferdinand Marcos: Did He Deserve to be in the Heroes’ Cemetery?

Ferdinand Marcos: Did He Deserve to be in the Heroes’ Cemetery?

FERDINAND EMMANUEL EDRALIN MARCOS, SR. (September 11, 1917 – September 28, 1989) was a Filipino leader and President of the Philippines from 1965 to 1986. He was a lawyer, member of the Philippine House of Representatives (1949–1959) and a member of the Philippine Senate (1959–1965). He was the Senate President from 1963–1965.

Helpful Logic Website for Students – Assignmaths.com Making Your Studying Easier 

Logic is one of the oldest disciplines. It orients a person to the necessity for a clear and consistent presentation of concepts from the outset. Knowledge of logic aids in detecting mistakes and managing one’s own cognition in the process of acquiring inferential knowledge, known as logical proof. It helps to comprehend the substance of the topic being studied and consistently express your opinions deep and swift.

Subjects:

Pages

Subscribe to OurHappySchool RSS

Sponsored Links