Pag-iisa-isa sa mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman

Pag-iisa-isa sa mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman

© Jensen DG. Mañebog

Narito ang ilan sa mga gawi o pamamaraan kung paano mapapangalagaan ang mga puno at halaman:

1. Pagtatanim at pangangalaga ng mga puno at halaman

Mga mahalagang aral ng kinabibilangang pananampalataya

Mga mahalagang aral ng kinabibilangang pananampalataya

© Jensen DG. Mañebog

Ang ilan sa mga pangunahing relihiyon sa Pilipinas ay ang Kristiyanismo, Islam, at Budismo. Narito ang ilang mga mahalagang aral mula sa tatlong relihiyong ito:

1. Kristiyano

a. Pag-ibig sa kapwa

Ang mga Kristiyano ay tinuturuan na magmahal at magpatawad sa kapwa. Ito ay ipinapakita sa turo ni Hesus na "magmahalan kayo sa isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo."

Panuorin ang kaugnay na video: 

Sariling mga Tungkulin sa Pagkilala sa Karapatan ng Kapuwa-Bata

Sariling mga Tungkulin sa Pagkilala sa Karapatan ng Kapuwa-Bata

© Jensen DG. Mañebog

Mayroong mga tungkulin na dapat tandaan at tuparin ang mga bata upang maipakita ang kanilang pagkilala sa karapatan ng kapuwa-bata. Narito ang ilang halimbawa:

1. Magpakita ng respeto sa bawat isa

Bilang bata, mahalagang magpakita ng respeto o paggalang sa bawat isa, kabilang na ang mga kapuwa-bata. Dapat na kilalanin ang mga karapatan ng ibang bata, igalang ang kanilang opinyon at desisyon, at huwag pilitin sa hindi nila gusto.

Mga Halimbawa ng Sariling Gawi ng Mabuting Pakikitungo sa mga Kasapi ng Pamilya

Mga Halimbawa ng Sariling Gawi ng Mabuting Pakikitungo sa mga Kasapi ng Pamilya

© by Jensen DG. Mañebog

Ang mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay mahalaga upang mapatibay ang relasyon ng bawat isa sa loob ng tahanan. Ang mga sumusunod na halimbawa ay ilan sa mga sariling gawi na maaaring magpakita ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya:

1. Pagpapahayag ng tunay na saloobin

Programming in Education: Preparing Students for the Digital Age

The Digital era, which we have only seen in films before, is here. Technology has changed our lives and has become an integral part of them. And the person, his thoughts, and aspirations contribute to development. That means that it is we who are working with you to improve our lives through IT.

Subjects:

Talambuhay ni Jose Rizal: Ang Buhay at Kontribusyon ng Pambansang Bayani ng Pilipinas

Si Jose Rizal ay isa sa mga pinakatanyag na bayani ng Pilipinas. Bilang isang manunulat, doktor, at aktibista, nakatulong siya sa pagpapalaya ng mga Pilipino mula sa pananakop ng Espanya. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang kanyang buhay at mga kontribusyon sa kasaysayan ng bansa.

Subjects:

The Life and Legacy of Jose Rizal: Exploring the Origins of His Nickname

Jose Rizal is one of the most important figures in Philippine history, renowned for his contributions to the country's struggle for independence from Spanish colonial rule. However, many people are not familiar with the story behind his nickname. In this article, we will explore the life and legacy of Jose Rizal, and shed light on the origins of his famous moniker.

Subjects:

Ang Mga Tungkulin ng mga Mamamayang Pilipino

Ang Mga Tungkulin ng mga Mamamayang Pilipino

Ang bawat mamamayan ay may mga karapatan at mga tungkulin. 

Ang tungkulin ay tumutukoy sa moral o legal na obligasyon o responsibilidad. Kalakip dito ang mga gawain o aksyon na kailangang gawin ng isang tao. 

Panuorin: Pagkilala sa Pagkabukod tangi ng Lahing Pilipino

Ang Pagkamamamayan, Pagkamamamayang Pilipino, at Dalawahang Pagkamamamayan

Ang Pagkamamamayan, Pagkamamamayang Pilipino, at Dalawahang Pagkamamamayan

Talakayin natin ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan.

Ang pagkamamamayan ay ang posisyon o katayuan ng pagiging mamamayan ng isang partikular na bansa.

Ang isang mamamayan ay isang nakikilahok na miyembro ng isang politikal na komunidad (political community). Nakukuha ang pagkamamamayan sa pamamagitan ng pagtugon sa mga legal requirement ng isang pambansa, pang-estado, o panlokal na pamahalaan.

Ang Mga Taong Nag-aambag sa Kapakanan at Kaunlaran ng Komunidad at ang Mga NGO

Ang Mga Taong Nag-aambag sa Kapakanan at Kaunlaran ng Komunidad at ang Mga NGO
 

Alam natin na mahalaga ang mabuting pamumuno sa pagtugon ng pangangailangan ng mga tao sa komunidad. Sa lekturang ito, pag-aaralan naman natin kung sino ang mga taong nag-aambag sa kapakanan at kaunlaran ng komunidad na katulong ng pamahalaan.

Pages

Subscribe to OurHappySchool RSS

Sponsored Links