Campus Romance: Rizal's ladies in La Concordia (I)

© 2013 by Jensen DG. Mañebog

Editors' note: You, too, can have your lectures, readings, modules, researches, articles, etc. posted here. Send them through e-mail to OurHappySchool@yahoo.com.

... Almost everyday on my way to Paco, I trail the old and long Pedro Gil Road along which I get to see the historical La Concordia College. The emphasis is on the term “historical”, for indeed this institution founded in 1868 really is, as it is the alma mater of Jose Rizal’s sister Olimpia, of his youngest sister Soledad, of his “first” love, and of his so called “true” love ...

Subjects:

Ilang Proyektong Panlipunan ukol sa mga May Kapansanan

© Marissa G. Eugenio
 
Makatwiran lamang na bumuo ang mga institusyon ng mga proyektong panlipunan ukol sa mga may kapansanan o Persons With Disability (PWDs).
 
Narito ang ilang halimbawa:
1. Pagpaparami ng tagapayo para sa mga may kapansanan
Dapat na mapaunlad at masanay ang mga tagapayo (counselors) para sa mga taong may kapansanan. Ito ay upang dumami rin ang mga tagapayo na makatutugon sa pangangailangan ng mga taong may kapansanan.
 

Subjects:

Ilang Programa para sa mga May Kapansanan at mga Kapus-Palad

© Marissa G. Eugenio
 
Mahalagang kakapagsasagawa ang mga institusyon ng isang gawain na nagpapamalas ng mga talento ng mga may kapansanan at kapus-palad.
 
Narito ang ilang programa para sa mga may kapansanan (gya ng Persons With Disablity o PWDs) at mga kapus-palad:
 
1. Gawing ang paglalakbay sa himpapawid ay bukas sa lahat

Subjects:

Political Dynasty sa Pilipinas: Ilang Bentaha at Positibong Epekto

Ang artikulong ito sa Mga Kontemporaryong Isyu ay tumutugon sa PAMANTAYAN SA PAGKATUTO na:
- Nasusuri ang sanhi at epekto ng political dynasties sa pagpapanatili ng malinis at matatag na pamahalaan
 

Sa isang online article ni Prof. Jensen DG. Mañebog, inilahad niya kapwa ang mga positibo at negatibong epekto ng political dynasty sa bansa.

Sa bahaging positibo ay ganito ang kaniyang inilista:

Mga Epekto Ng Pang-Aabuso Sa Buhay Ng Tao Sa Pamayanan At Bansa

© Marissa G. Eugenio

Anu-ano nga ba ang mga halimbawa ng masamang epekto ng pang-aabuso? Narito ang ilang kasagutan:

1. Ang mga inaabuso ay malimit na masaktan nang pisikal at magkaroon ng mga pasa. Ngunit mas malala sa pisikal na sugat ay ang emosyonal na pinsala sa kanila na kikimkimin nila nang matagal at may masamang epekto sa kanila.

Paglabag Sa Karapatang Pantao Sa Pamayanan, Bansa, At Daigdig: Pokus sa Pilipinas

Sa Pilipinas ay may mga sinasabing mga anyo ng paglabag sa karapatang pantao sa pamayanan at bansa--na maaaring laganap din sa daigdig.

Ang isang halimbawa nito ay ang diskriminasyon. Sa ganito, ang mga pangunahing karapatan ay maaaring ipagkait dahil sa relihiyon, etnisidad, lahi, o kasarian ng mga tao. Ang apartheid, na nagkakait ng mga karapatang pampulitika dahil sa lahi, ay isa sa mga matinding anyo ng diskriminasyon. Ang sistema ng apartheid sa South Africa ay nagtatag ng matinding racial segregation.

Mga Negatibong Epekto ng Migrasyon

Tumutukoy ang migrasyon sa paglipat ng isang tao o mga tao mula sa isang bansa, lokalidad, o tirahan tungo sa ibang dako upang doon manirahan o mamalagi. Ang kaisipang migrasyon ay karaniwang tumutukoy sa paglipat sa malayong dako, tulad sa ibang bayan, probinsiya, rehiyon, o bansa.

Narito ang ilang halimbawa ng mga epekto ng migrasyon sa aspektong panlipunan, pampulitika, at pangkabuhayan:

Kagandahang Asal Sa Kabataan: Isang Tula ni Senna Micah L. Mañebog

Kagandahang Asal Sa Kabataan

Writing, Writer, Notes, Pen, Notebook, Book, GirlAng paggalang at pagiging masunurin,
Minimithi na karamihan sa atin.
Respetong laan sa pamilya at kapwa,
Inaasahan lalo na sa mga bata.
 
Natututuhan mula sa pagkabata
At binabaon hanggang sa’ting pagtanda.
Hinding hindi natin dapat malimutan

Subjects:

How to Get a Discount From an Essay Writing Service?

 
A lot of college and university students do not order papers online because they think it is very expensive. However, it is high time to dispel this myth.

Subjects:

World Religions and Belief Systems: A Synthesis

World Religions and Belief Systems: A Synthesis
by Jens Micah De Guzman/ OurHappySchool.com
 
Religion is a worldwide phenomenon that has played an essential part in all human culture. It has been a prevailing agency in society as it performs many vital social functions.
 
We can identify some common characteristics found in most religions, such as the following:
 

Subjects:

Pages

Subscribe to OurHappySchool RSS

Sponsored Links