Ang Halaga ng Pamahalaan at Mabuting Pamumuno

Ang mabuting pamumuno ay pamumuno na may katatagan, kapayapaan, kaayusan sa pangangasiwa sa mga pondo at patakaran, at walang katiwalian. (Kaugnay: Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan ng Pilipinas: Ang Balangkas o Istruktura ng Gobyerno)

Mga Katangian ng Mabuting Pamumuno at Pamahalaan

Upang magkaroon ng mabuting pamumuno, may mga katangiang dapat taglay ang isang pinuno tulad ng mga sumusunod:
 
-Matalino at mahusay ang pamumuno
 
-Mapagpakumbaba
 
-Matapat
 
-Marunong makiisa at makisalamuha sa mga nasasakupan
 
-Responsable at may pananagutan
 
-May disiplina sa sarili
 
-Naninindigan sa katotohanan
 
-Huwaran at modelo ng mabuting gawa
 
-Walang kinikilingan sa pagpapatupad ng batas
 
-Inuuna ang kapakanan at mga pangangailangan ng mga taong nasasakupan at nagsasagawa at nagpapatupad ng mga proyekto para sa kanilang mga pangangailangan.
 
-May pantay na pagtingin at pagpapahalaga sa mga karaniwang tao. (Para sa iba pang mga katangian, basahin ang: Ang Pamahalaan: Mga Katangian ng Mabuting Namumuno sa Gobyerno)

Ano ang halaga ng mabuting pamahalaan at pamumuno?

Ang mabuting pamumuno o pamamahala ang susi sa pagiging matagumpay ng isang komunidad. Sa pamamagitan ng mabuting pamumuno, mahihikayat ang mga nasasakupan upang kumilos. (Basahin: Pamahalaang Sentral at Lokal sa Pilipinas: Noon at Ngayon)
 
Magbibigay ito ng inspirasyon sa lahat ng kasapi ng komunidad na magsikap at gawin ang mabuti para sa kanilang komunidad. (Basahin: Kahalagahan ng mga Paglilingkod o Serbisyo sa Komunidad: Mga Ahensiya ng Pamahalaan)

Ang Halaga ng Pamahalaan

Narito ang mga maidudulot ng mabuting pamumuno o pamahalaan:
 
- Magiging mapayapa ang komunidad.
 
- Mapakikinggan ang tinig ng mga nasasakupan at mabibigyan ng pagkakataong ipahayag ang kanilang mga pangangailangan.
 
-Magkakaroon ng pag-unlad sa negosyo at kalakalan sapagkat maayos ang mga sistema kaya maraming maaakit na mamuhunan
 
-Madaragdagan ang kita ng komunidad kapag marami ang mamumuhunan, dadami ang hanapbuhay at bababa ang bahagdan ng kahirapan
 
-Magagamit ang pera ng komunidad para sa kabutihan at pangangailangan ng mamamayan
 
-Kapag mabuti ang pamumuno, magagamit nang maayos ang mga pondo sa tunay at pangunahing pangangailangan ng mga tao tulad ng mga pagpapagawa ng kalsada na magpapadali sa pagdadala ng mga produkto patungo sa mga pamilihan. (Ituloy ang pagbasa sa: Ang Pamahalaan at ang Pamumuno sa Komunidad)
 
Copyright © by Celine de Guzman/MyInfoBasket.com
 

Para sa mga komento, gamitin ang comment section sa: Mga Kawanggawa sa Pamayanan na Bunga ng Pananampalataya

 

Sponsored Links