Mga Kilos na Nagpapahalaga sa Sariling Buhay

Mga Kilos na Nagpapahalaga sa Sariling Buhay

© Jensen DG. Mañebog

Narito ang mga halimbawa ng mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay:

1. Pangangalaga sa kalusugan

Ang pagsisikap na pangalagaan ang kalusugan ay pagpapahalaga sa sariling buhay. Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang pagkain, regular na ehersisyo, sapat na pahinga o tulog, at pag-iwas sa masamang bisyo tulad ng paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, at paggamit ng ilegal na droga.

Mga gawain na nagpapatatag ng mga kaugaliang Pilipino bilang tanda ng pagiging makabayan

Mga gawain na nagpapatatag ng mga kaugaliang Pilipino bilang tanda ng pagiging makabayan

© Jensen DG. Mañebog

Narito ang ilan sa mga gawain na nagpapatatag ng mga kaugaliang Pilipino at nagpapakita ng pagiging Makabayan:

1. Pagpapahalaga sa mga salik ng pagka-Pilipino

Ang mga tungkulin ng pamilya sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig

Ang mga tungkulin ng pamilya sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig

© Jensen DG. Mañebog

Ang pamilya ay may mahalagang tungkulin sa pagpapanatili ng kalinisan ng tubig. Narito ang ilan sa mga tungkulin na maaaring isakatuparan ng pamilya:

1. Maayos na Pagtatapon ng Basura (Proper Waste Disposal)

Mga paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya

Mga paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya
© Jensen DG. Mañebog

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya:

1. Pampamilyang pananalangin

Mga aral na natutuhan mula sa pamilya kaugnay ng maayos na komunikasyon sa kapuwa

Mga aral na natutuhan mula sa pamilya kaugnay ng maayos na komunikasyon sa kapuwa

© Jensen DG. Mañebog

Narito ang ilang halimbawa ng aral na maaaring matutunan mula sa pamilya ukol sa maayos na komunikasyon sa kapuwa:

1. Pagiging bukas at pakikinig sa kapuwa

Mga gawain sa pamilya na kailangang gawin nang may kalidad

Mga gawain sa pamilya na kailangang gawin nang may kalidad

© Jensen DG. Mañebog

Ang ilang halimbawa ng mga gawain sa pamilya na kailangang gawin nang may kalidad ay ang mga sumusunod:

1. Pagtutulungan sa mga gawain sa bahay

Ang mga miyembro ng pamilya ay may responsibilidad sa mga gawain sa bahay. Mahalagang gawin nang may kalidad ang pagluluto o paghahanda ng pagkain at paglilinis ng bahay upang maiwasan ang pagkakasakit. Ang matiyagang pagtutulungan sa mga gawaing ito ay nagpapalakas din ng samahan at pagkakaisa sa pamilya.

Ang mga sariling kakayahan, talento at hilig na kailangang paunlarin sa paggabay ng pamilya

Ang mga sariling kakayahan, talento at hilig na kailangang paunlarin sa paggabay ng pamilya

© Jensen DG. Mañebog

Ang mga sariling kakayahan, talento, at hilig ng isang bata ay maaaring magkakaiba depende sa kaniyang mga interes at kaalaman. Ang mga ito ay mapapaunlad sa paggabay ng pamilya. Narito ang ilang halimbawa:

 

1. Kakayahang Pang-akademiko

Mga pansariling taglay na mga mabuting kaugaliang Pilipino

Mga pansariling taglay na mga mabuting kaugaliang Pilipino

© Jensen DG. Mañebog

Naipapakita rin ang nasyonalismo sa pamamagitan ng pagsasabuhay at pagtataguyod sa mga mabuting kaugaliang Pilipino. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga mabuting kaugaliang Pilipino:

1. Masayahin

Pag-iisa-isa sa mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman

Pag-iisa-isa sa mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman

© Jensen DG. Mañebog

Narito ang ilan sa mga gawi o pamamaraan kung paano mapapangalagaan ang mga puno at halaman:

 

1. Pagtatanim at pangangalaga ng mga puno at halaman

Mga mahalagang aral ng kinabibilangang pananampalataya

Mga mahalagang aral ng kinabibilangang pananampalataya

© Jensen DG. Mañebog

Ang ilan sa mga pangunahing relihiyon sa Pilipinas ay ang Kristiyanismo, Islam, at Budismo. Narito ang ilang mga mahalagang aral mula sa tatlong relihiyong ito:

 

1. Kristiyano

 

a. Pag-ibig sa kapwa

Ang mga Kristiyano ay tinuturuan na magmahal at magpatawad sa kapwa. Ito ay ipinapakita sa turo ni Hesus na "magmahalan kayo sa isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo."

 

b. Pagkakapatawaran

Pages

Subscribe to OurHappySchool RSS

Sponsored Links