Mga Paghahanda sa Harap ng Kalamidad

Mahalaga sa mga Pilipino na natutukoy ang mga paghahanda na nararapat gawin sa harap ng mga kalamidad. Isa ito sa mga pamantayan sa pagkatuto na dapat matugunan ng mga estudyanteng kumukuha ng araling Mga Kontemporaryong Isyu sa Pilipinas (Baitang 10).

Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng bagyo at baha na nagdudulot ng landslide. At nagiging laganap na rin ang epidemya o paglaganap ng sakit.

Narito ang ilan sa mga mungkahing paghahanda sa harap ng kalamidad:

LANDSLIDE

Marapat na tandaan ang mga sumusunod na payo at suhestiyon:

1. Biglaang nagaganap ang landslide hindi tulad ng bagyo at baha na mayroong pinararating na babala. Posibleng magkaroon ng mga pagguho matapos ang mga paglindol at kasunod na aftershocks kaya ito rin ang magiging babala para sa tao. Kapag matindi naman ang ulan na magreresulta sa pagkababad ng lupa, dapat mababalaan na ang mga tao na posibleng magkaroon ng mga pagguho.

2. Pumili ng lugar na ligtas sa mga kalamidad at kung posible, huwag nang magtayo ng mga tahanan o imprastruktura na ‘prone’ sa landslide upang hindi malagay sa panganib.

3. Para sa ikaliligtas ng komunidad, magandang bumuo ng maayos na sistema ng babala ukol sa lindol at kaakibat nitong landslide at ito ay marapat na ipag-bigay alam sa mga tao sa komunidad o pamayanan. Magtindig ng mga warning stations na palagiang updated para sa mabilis na pagpapakalat ng mga babala.

4. Mahalagang magkaroon ng contingency plan para sa evacuation ng mga tao kapag may mga panganib ng kalamidad tulad ng landslide. Siguruhing may maitatalagang mga relocation site para sa mga mamamayan para sa kanilang kaligtasan.

5. Mabisang gamit ang mga ‘rain gauge’ sa pagsuri ng dami ng ulan. Ang isang rain gauge tulad ng udometer, pluviometer, o isang ombrometer ay instrumenting ginagamit upang mamonitor at masukat ang dami ng ulan sa isang lugar. Dapat pag-isipang mabuti kung saan ilalagay ito upang maging wasto ang kaukulan nito at maging tamang basehan ng warning signal. Magsagawa rin ng training o pagtuturo kung paano gamitin ito sa pagbasa ng ‘rain gauge’.

6. Malaki ang posibilidad na ma-isolate ang ilang mga lugar o barangay kung magkakaroon ng pagguho ng mga bundok. Kaya, ang lokal na pamahalaan ay dapat maging maagap at maghanda ng mga relief goods upang matugunan ang ganitong mga sitwasyon.

7.Dapat magkaroon ng striktong pagpapairal ng batas sa pagtotroso. Gayundin, dapat makalika ng mga programa o polisiya na nakaukol sa pagpapaami at pagtatanim ng mga puno.

EPIDEMYA

Ang mga sumusunod ay dapat isagawa upang maiwasan ang epidemya.

1. Sikapin ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran. Umpisahan ito sa bawat tahanan patungo sa buong pamayanan. Magagawa ito sa pagsasama-samang paglilinis ng mga tao sa pamayanan lalo na sa mga lokasyon o lugar na madalas pinagmumulan ng mga sakit gaya ng mga basurahan, palikuran at mababaho at baradong kanal.

2. Isa pang solusyon sa pagsugpo ng epidemya ay ang pagkakaroon ng mabisang sistema ng mga pamayanan patungkol sa ‘waste management.’ Ang bawat mamamayan ay marapat na tumangkilik sa isinusulong na ‘waste segregation.’ Sa bahagi ng mga namumuno, dapat magsagawa ng maayos at may pananagutang sistema ng pagkolekta at pagtatapon ng mga kalat at basura.

3. Sa mga mamamayan, isulong ang pagkain ng mga masusustansiyang pagkain sa bawat tahanan at umiwas sa mga walang sustansyang pagkain na makapagdudulot ng sakit sa katawan at paghina ng ‘immune system.’ Payuhan ang mga kabataan na iwasan ang pag-inom ng mga soda o softdrinks at pagkain ng mga chips o chichirya na karaniwang walang sustansya.

4. Uminom ng malinis na tubig tulad ng mga purified, alkaline o mineral water. Kung walang suplay ng mga ito, magpakulo na lamang ng tubig inumin.

5. Pabakunahan o pabigyan ng vaccination ang mga bata upang mapigilan ang pagkakaroon ng malulubhang sakit. May mga pribadong doktor at ospital na nagbibigay nito. Subalit kung di sapat ang kakayahan, pumunta sa mga barangay clinics o center na nagbibigay ng mga libreng bakuna.

6. Ang epidemya ay ang mabilis na pagkalat ng nakahahawang sakit sa maraming bilang ng mga tao. Subalit may mga pagkakataon na sa isang komunidad o pamayanan, ang higit sa dalawang bilang ng kaso ng may karamdaman ay puwede nang maging tanda ng epidemya. Sa ganitong sitwasyon, dapat na ipagbigay-alam kaagad sa mga kinauukulan tulad ng pinakamalapit na barangay o mga taga Department of Health (DOH) upang mapigilan ito.

7. Sabi nga, ‘prevention is key’ o ang pag-iwas ay susi sa paglutas ng kahit anong suliranin. Kaya magandang matutuhang maging maagap sa pamamagitan ng pag-inom ng mga pangunahing bitamina gaya ng Vitamins A, C, E, at iba pang makapagpapalakas sa katawan at sa resistensya.

Para sa paghahanda na dapat gawin sa panahon iba pang kalamidad, sangguniin ang artikulong “Mga Paghahanda sa Harap ng Kalamidad” sa AlaminNatin.com.

Sponsored Links