Nasyonalismo at Patriotismo: Ang Pagkakaiba

Nationalism vs Patriotism
Ni Jensen DG. Mañebog/Jens Micah De Guzman (2014)
 

Ang nasyonalismo at patriotismo ay kapwa nagpapakita ng relasyon ng indibidwal sa kaniyang nasyon. Ang dalawang konsepto ay kadalasang kinalilituhan at malimit na pinaniniwalaang tumutukoy sa iisang bagay lamang. Subalit, mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng nasyonalismo at patriotismo.Ang nasyonalismo ay nangangahulugang pagbibigay ng higit na pagpapahalaga sa pagkakaisa sa larangang pang-kultura, kabilang ang wika at pamana. Ang patriotismo ay tumutukoy sa pag-ibigsa bansa, na may pagbibigay-diin sa mga pinahahalagahan (values) at mga paniniwala.

Kapag pinag-uusapan ang nasyonalismo at patriotismo, hindi maiiwasan ang tanyag na pahayag ni George Orwell na “ang nasyonalismo ay ang pinakamalalang kaaway ng kapayapaan.” Ayon sa kaniya, ang nasyonalismo ay isang pakiramdam na ang sariling bansa ay mas higit na mataas sa iba sa lahat ng bagay. Sa kabilang dako, ang patriotismo ay isa lamang pakiramdam ng paghanga para sa isang pamamaraan ng pamumuhay. Ang mga konseptong ito ay nagpapakita na ang patriotismo ay likas na pasibo (passive) samantalang ang nasyonalismo ay maaring maging mas agresibo.Ang patriotismo ay nakabatay sa pagkagiliw (affection) habang ang nasyonalismo ay nag-uugat sa tunggalian at sama ng loob (rivalry and resentment).

Maaaring sabihin na ang nasyonalismo ay militante sa kalikasan at ang patriotismo ay nakabatay sa kapayapaan.Ipinapalagay ng karamihan sa mga nasyonalista na ang kanilang bansa ay mas magaling kaysa saiba, samantalang ang mga patriot ay naniniwalang ang kanilang bansa ay isa sa magagaling at maaaring mapabuti pa sa maraming bagay. Ang mga patriot ay madalas na naniniwala sa palakaibigang relasyon sa ibang mga bansa samantalang ang mga nasyonalista ay maaaring hindi. (copyright 2014 nina Ni Jensen DG. Mañebog/Jens Micah De Guzman).

TALAKAYAN:

Alin ang mas mahalagang taglayin ng mga Pilipino: nasyonalismo o patriotismo? Bakit?

Sagutin sa ibaba gamit ang #nasyonalismo #patriotismo #[AngIyongProbinsiya]

Subjects:

Sponsored Links